PANEL PROGRAM ADATLAPOK


KÖZÉRDEKŰ
 


KEDVEZMÉNY
 
  TŰZOLTÓSÁGI ESEMÉNYEK  -  2011. 12. 29.
Szilveszteri jó tanácsok
 Idén megújult a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló jogszabály, amely már szeptember 1-től hatályos. A módosítások az utóbbi évek tapasztalatainak figyelembe vételével születtek meg, a szabályok ezeknek az eszközöknek a biztonságosabb felhasználását szolgálják.
 
 
 
 Változott a pirotechnikai termékek osztályozása, az új szabályozás kockázattól és a zajszinttől függően négy kategóriát különböztet meg, amelyekből az első három kategória kerülhet magánszemélyek birtokába. Módosult azok köre is, akik az egyes kategóriába sorolt termékeket engedély nélkül megvásárolhatják. A 2. kategóriájú termékeket már a 16 évet betöltött személyek is megvehetik, korábban ezt csak a 18 év felettiek tehették meg. A 14. életévüket betöltött személyek ezután is csak az 1-es kategóriába tartozó termékeket vásárolhatják meg.

 Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termék nagyon alacsony kockázatot jelentő és elhanyagolható zajt okoz, azt behatárolt területen való használatra szánták. Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai terméket 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, felhasználhatják és összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai terméket. Magánszemély által az év bármely napján felhasználható.

 A 2. pirotechnikai osztályba az alacsony kockázatot jelentő, alacsony zajszintűnek számító termékek tartoznak, amelyeket a szabadban lévő, behatárolt területen való használatra szántak. A 2. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai terméket 16. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, felhasználhatják és összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai terméket. Magánszemély által december 28. 18 óra és január 1. 6 óra közötti időtartamban használható fel engedély nélkül.

 A 3. pirotechnikai osztályba a közepes kockázatot jelentő, a szabadban lévő, nagy nyílt területen felhasználható termékeket sorolták, az ezek használatakor keletkező zaj szintje sem ártalmas az emberi egészségre. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai terméket 18. életévüket betöltött személyek december 28. – 31. közötti időtartamban engedély nélkül megvásárolhatják és összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják. Magánszemély által december 31. 18 óra és január 1. 6 óra közötti időtartamban használható fel engedély nélkül.
 
 A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai terméket 2012. január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni.

 Pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön csak zárt csomagolásban szállítható.
 
 A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére, vagy a forgalmazó által megjelölt helyre visszaszállítani, ahol azt kötelesek térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

 A tűzijáték helyszínét úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termékek védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen. Tűzijáték telepeket használat előtt egyenletes, vízszintes talajra tegye, ahol majd működés közben nem tudnak felborulni. A telepet támassza meg oldalról téglával vagy nagyobb kővel vagy egy szilárd rúdhoz rögzítse a stabilitás érdekében. Használat előtt mindig olvassa el a termékek használati utasítását. A működtetés során mindig óvatosan, körültekintően járjon el. Soha ne hajoljon működésbe hozott tűzijáték termék fölé.
 A vetőcsőből működtethető pirotechnikai termékeket a megfelelő vetőcsőbe kell helyezni. A pirotechnikai termékeket a felhasználási útmutatóban meghatározottak szerint kell a vetőcső aljára helyezni. Tűzijáték termékek telepítésekor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában akadály ne legyen. Személyek felett átlőni, illetve irányukba működtetni tűzijáték terméket tilos. 
 A működésbe hozott tűzijáték termékeket megközelíteni a működésük befejezésétől számított legalább 10 perc várakozás után lehet.
 Használat előtt a tűzijátékbombák, rómaigyertyák vetőcsöveinek alsó 1/3 részét célszerű a fölbe temetni vagy egy függőleges szilárd rúdhoz erősen hozzárögzíteni.

 A rakéták esetében a vezetőpálca a rakéta része, ezért kizárólag úgy működik rendeltetésszerűen, ha a vezetőpálca is a rakétatesttel tud repülni. Ennek érdekében a rakétát olyan helyről szabad indítani, amely lehetővé teszi a vezetőpálca könnyed és akadálymentes elrepülését. Ezek a helyek lehetnek például szilárdan rögzített üres pezsgősüveg, üres papír- vagy fémcső stb.
Rakéták csak akkor lőhetők fel, ha vezetőpálcájuk nem törött, illetve ha nincs viharos szél. A rakéta mindig a széliránnyal szemben repül! A vezetőpálca nem ég el, az minden esetben visszahull!
 
 Talajon forgó, ugráló stb. termékeket (játékos pirotechnika) kizárólag stabil, egyenletes a tűznek ellenálló talajon használja. Ez biztosítja, hogy a termékek akadálytalanul tudjanak forogni, felrepülni stb. Ügyeljen arra, hogy a termékek közelében ne legyenek olyan dolgok, amelyek meggyulladhatnak.
 
 Erős szélben a pirotechnikai termékek felhasználásának lebonyolítását el kell halasztani.
 
 Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat! A termékeket úgy használja, hogy közben Ön és mások biztonságát ne veszélyeztesse.
 
 Tartsa tiszteletben embertársai és kedvencei nyugalmát, mivel a tűzijáték robbanások, durranások érzékenyen érinthetik őket.
 
 Soha ne működtessen pirotechnikai terméket alkohol vagy drog befolyása alatt.
 
 SOHA NE KÉZBEN TARTVA MŰKÖDTESSEN PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET!

 A polgári célú pirotechnikai tevékenységeket a 173/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet szabályozza, amely 2011. szeptember 1-jétől hatályos. A szabályok betartása valamennyi magánszemély számára kötelező, ezek megszegése szabálysértésnek minősül.
 
 Forrás: BM OKF
 

Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK
 
TŰZOLTÓSÁG: 105
MENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107

KÉK HÍREK

KÉPGALÉRIA AJÁNLÓ

VÁROSGONDNOKSÁG

FEHÉRVÁR TV

RABOVSZKY DÓRA, TŰZOLTÓ- PSZICHOLÓGUS