PANEL PROGRAM ADATLAPOK


KÖZÉRDEKŰ
 


KEDVEZMÉNY
Közérdekű adatok

A "2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról" értelmében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az alábbiakban ad tájékoztatást a parancsnokság közérdekű adatairól.

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Postafiók: 208.
Telefon:                22/311-063        
Fax: 22/333-751       
E-mail cím:
florian@tuzoltosag.alba.hu
Honlap: tuzoltosag.szekesfehervar.hu

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek vezetői és elérhetőségei:

- Készenléti állomány:
 
Elérhetőségeik:
Telefon:  22/311-063 
 
 
 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

A költségvetési szerv fenntartó, felügyeleti szerve:

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár. Városház tér 1-3.
Tel.:                22/537-200            
Web:
www.szekesfehervar.hu
 
 

A tűzoltóság szakmai irányító és felügyeleti szerve:

 
A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének központi irányítását az Önkormányzati Miniszter gyakorolja. (1996. évi XXXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról)
A közvetlen szakmai felügyeletet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megyei igazgatósága látja el. (1999. évi LXXIV. tv. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről)
Neve: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Címe:
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Tel:                22/512-150        
Fax: 62/512-168
E-mail:
fejermki@katasztrofavedelem.hu
 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

 
A szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre:
 
 
 
Tűzoltóság Alapító Okirata /feltöltés alatt/
Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzata /feltöltés alatt/
 

Közszolgáltatások:

 
A tűzoltóság feladatai /feltöltés alatt/
 
 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK:

Költségvetési beszámolók:

 

Éves költségvetés, számviteli beszámolók:

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság éves (elemi) költségvetését az állami normatív támogatások alapján tervezi meg a személyi, illetve dologi kiadások előirányzatainak tekintetében. Felhalmozási és felújítási előirányzat tervezéséhez nem áll rendelkezésre állami normatíva, e feladatokhoz szükséges pénzeszközöket központi pályázatok útján teremtheti elő önrész bevonásával a parancsnokság.
 

A költségvetés végrehajtása:

 
Az intézmény a számvitel törvény szerinti éves, féléves, illetve negyedéves költségvetési beszámolóit „az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól" szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet előírásai alapján készíti el. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foglalkoztatottak:

 
A gazdálkodását „az államháztartás működési rendjéről" szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, illetve a kapcsolódó egyéb törvények, egyéb jogszabályok előírásait figyelembe véve folytatja.
A parancsnokságon foglalkoztatottak központilag finanszírozott létszámát „a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról" szóló
32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet határozza meg.
 
Készenléti feladatokat ellátó létszám: 117 fő

Irányító, ügyviteli és technikai létszám: 10 fő

Tűzmegelőzési létszám: 5 fő

Személyi juttatásokra vonatkozó 2008. évi összesített költségvetési adatok /feltöltés alatt/


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK
 
TŰZOLTÓSÁG: 105
MENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107

KÉK HÍREK

KÉPGALÉRIA AJÁNLÓ

VÁROSGONDNOKSÁG

FEHÉRVÁR TV

RABOVSZKY DÓRA, TŰZOLTÓ- PSZICHOLÓGUS